Tuesday, November 17, 2009

या वेळची थंडी

या वेळची थंडी थोड़ी वेगळी असणार आहे
धुक्यात हरवलेली ती मला गवसणार आहे

पहाटे   पहाटे मी तिला टेकडीवर बोलावणार आहे
एक दिवस तरी मी त्यासाठी लवकर उठणार आहे
सूर्यसुद्धा त्या दिवशी थोडा उशिरा उगवणार आहे
या वेळची थंडी थोड़ी वेगळी असणार आहे

                                  ठरलेल्या आमच्या त्या  झाड़ापाशी दुपारी ती येणार आहे
                                  न विचारता मग मी तिला कुठेतरी नेणार आहे
                                  न बोलताच मी तिच्याशी खूप  काही बोलणार आहे
                                  या वेळची थंडी थोड़ी वेगळी असणार आहे

नदीकाठी गप्पा मारत संध्याकाळी आम्ही बसणार आहे
बोलता बोलता उगाच ती थोडीशी मग रुसणार आहे
मग खांद्यावर माझ्या डोके टेकून नेहमीप्रमाणे हसणार आहे
आता मात्र सूर्य जरा लवकरच मावळणार आहे
गुलाबी थंडीचा अर्थ मी तिला सांगणार आहे
या वेळची थंडी थोड़ी वेगळी असणार आहे
धुक्यात हरवलेली ती मला गवसणार आहे
                                            -उन्मेष

1 comment:

  1. अक्षरशः अंगा वर काटे आले!
    तू महान आहेस उन्मेष!! seriously!!!

    Peacocks [Mor, मोर] of Morachi Chincholi [मोराची चिंचोली]

    ReplyDelete