Friday, March 26, 2010

अष्टमीची कोर नभीची

अष्टमीची कोर नभीची पाहून मी बावरलो
चालता चालता चालत गेलो आणि तुझ्या विचारांमध्ये वावरलो

विचारत राहिलो मनाला आपले असे नाते तरी काय आणि ओळख तरी किती
मन म्हणाले अरे, तुमचे नाते म्हणजे दवबिंदू  आणि पाते ,
आणि ओळख साताजन्मांची सांगू तरी किती
स्वतःशीच हसून लाजलो मी आणि थोडा मोहरलो
अष्टमीची कोर नभीची पाहून मी बावरलो

बोलण्यातला स्वर माझा कधीच तुला छळत नाही ?
कधीच तुला काही काळात काही नाही
खरच तुला काही लक्षात तरी येत का?
होळीच्या शुभेच्छा कोणी फोन करून देत का?
कशीही वागलीस तरी, माझ्या स्वप्नांची तू परी
माझ्या भावना झुळूक होऊन येतील तुझ्या घरी
तुझ्या गालावरच्या खळीत मी हास्य होऊन विरलो
अष्टमीची कोर नभीची पाहून मी बावरलो
चालता चालता चालत गेलो आणि तुझ्या विचारांमध्ये वावरलो

 - उन्मेष