Sunday, January 16, 2011

मीलन

अभिराम तू
अनभिज्ञ मी
अनिमेष तू
अभिषिक्त मी
                        अव्यक्त मी
                        अशांत मी
                        अतृप्त मी
                        आसक्त मी
अनुराग तुझा मनात
तगमग माझ्या मनात
रवि धग माझ्या तनात
होकार तुझ्या नयनात
                        अर्चिस्मित  मी
                        अनिकेत  मी
                        अलवार मी
                        अगोचर  मी
तुझी तेजःपुंज काया
तूच माझी छत्रछाया
तुझ्या नाजूक पाया
पुढे अस्मादिक वाया
                        अस्वस्थ मी
                        हृदयस्थ तुला झालो
                        अभ्यागत मी
                        अवगत तुला झालो

                                   - उन्मेष

1 comment: