Wednesday, March 9, 2011

"मस्त"

आज माझा मूड जरा मस्त आहे
मनाच्या कोपऱ्यात आज तुझी गस्त आहे

सगळा काही आज झालं आहे मनासारखं
नशीब सुद्धा नव्हतं माझ्यापासून पारखं
म्हणूनच मी आज थोडा खूष जास्त आहे
मनाच्या कोपऱ्यात आज तुझी गस्त आहे

कुठलीच गोष्ट मनाला आज लागत नव्हती
मोठ्याने हसण्याची आणि लाज वाटत नव्हती
प्रत्येक हास्यानंतर तुला आठवण्याची  शिस्त आहे
मनाच्या कोपऱ्यात आज तुझी गस्त आहे

फोन आले आहेत आज हवेहवेशे वाटणारे
भर उन्हात यावे धुके जसे दाटणारे
पिवळ्या चांदण्यात मग थंडी वाजणे रास्त आहे
मनाच्या कोपऱ्यात आज तुझी गस्त आहे

रस्त्यावरून चालताना आज उगाच मी हसलो आहे.
एकटाच जाऊन  बागेमध्ये आज मी बसलो आहे
मूड छान असला तरी थोडासा मी अस्वस्थ आहे
मनाच्या कोपऱ्यात आज तुझी गस्त आहे
                                               - उन्मेष

Saturday, March 5, 2011

मोहोर

मोहोर
आंब्याला आला आहे मोहोर ऐन खिडकीपाशी
चित्त माझे गमले आहे केवळ तुजपाशी

ऋतुमागून ऋतू पालटत आहेत खरे
तुझे मात्र मुळीच कमी होत नाहीत नखरे
वसंताला आता या वासंती आहे हवीशी
आंब्याला आला आहे मोहोर ऐन खिडकीपाशी

 तव आठवणीने येतो जणू गंध मंजिऱ्याना
तव  आगमनाने स्फुरते गीत कोकिळांना
पानांचा होतो कडकडाट तुझ्या पायांपाशी
आंब्याला आला आहे मोहोर ऐन खिडकीपाशी

थांबली आहेस तू वाट पाहत माझी आम्रतरुखाली
शेवटी थकून बसली आहेस झाडाच्याच खोडापाशी
झाड सुद्धा तुझ्या बरोबर आता पर्णाश्रू  ढाळत आहे
विरह शंकीत मन तुझे तुलाच जाळत आहे
खूप घेतली परीक्षा , खूप तोडली पाने
उतरलो मी झाडाखाली हळूच मागच्या अंगाने
अवतरलो तुझ्या समोर खोडकर  रूपाने
भरून आलेले डोळे तुझे, आसुसलेला स्पर्श
भरून आलेले पाय माझे , गळाभेटीचा हर्ष
मूक झाले शब्द सारे , मिठी होती हृदयस्पर्शी
आंब्याला आला आहे मोहोर ऐन खिडकीपाशी !!!
                                                             - उन्मेष