Saturday, March 5, 2011

मोहोर

मोहोर
आंब्याला आला आहे मोहोर ऐन खिडकीपाशी
चित्त माझे गमले आहे केवळ तुजपाशी

ऋतुमागून ऋतू पालटत आहेत खरे
तुझे मात्र मुळीच कमी होत नाहीत नखरे
वसंताला आता या वासंती आहे हवीशी
आंब्याला आला आहे मोहोर ऐन खिडकीपाशी

 तव आठवणीने येतो जणू गंध मंजिऱ्याना
तव  आगमनाने स्फुरते गीत कोकिळांना
पानांचा होतो कडकडाट तुझ्या पायांपाशी
आंब्याला आला आहे मोहोर ऐन खिडकीपाशी

थांबली आहेस तू वाट पाहत माझी आम्रतरुखाली
शेवटी थकून बसली आहेस झाडाच्याच खोडापाशी
झाड सुद्धा तुझ्या बरोबर आता पर्णाश्रू  ढाळत आहे
विरह शंकीत मन तुझे तुलाच जाळत आहे
खूप घेतली परीक्षा , खूप तोडली पाने
उतरलो मी झाडाखाली हळूच मागच्या अंगाने
अवतरलो तुझ्या समोर खोडकर  रूपाने
भरून आलेले डोळे तुझे, आसुसलेला स्पर्श
भरून आलेले पाय माझे , गळाभेटीचा हर्ष
मूक झाले शब्द सारे , मिठी होती हृदयस्पर्शी
आंब्याला आला आहे मोहोर ऐन खिडकीपाशी !!!
                                                             - उन्मेष

1 comment: