Wednesday, March 9, 2011

"मस्त"

आज माझा मूड जरा मस्त आहे
मनाच्या कोपऱ्यात आज तुझी गस्त आहे

सगळा काही आज झालं आहे मनासारखं
नशीब सुद्धा नव्हतं माझ्यापासून पारखं
म्हणूनच मी आज थोडा खूष जास्त आहे
मनाच्या कोपऱ्यात आज तुझी गस्त आहे

कुठलीच गोष्ट मनाला आज लागत नव्हती
मोठ्याने हसण्याची आणि लाज वाटत नव्हती
प्रत्येक हास्यानंतर तुला आठवण्याची  शिस्त आहे
मनाच्या कोपऱ्यात आज तुझी गस्त आहे

फोन आले आहेत आज हवेहवेशे वाटणारे
भर उन्हात यावे धुके जसे दाटणारे
पिवळ्या चांदण्यात मग थंडी वाजणे रास्त आहे
मनाच्या कोपऱ्यात आज तुझी गस्त आहे

रस्त्यावरून चालताना आज उगाच मी हसलो आहे.
एकटाच जाऊन  बागेमध्ये आज मी बसलो आहे
मूड छान असला तरी थोडासा मी अस्वस्थ आहे
मनाच्या कोपऱ्यात आज तुझी गस्त आहे
                                               - उन्मेष

No comments:

Post a Comment