Friday, April 8, 2011

सखी माझी

सखी माझी आहे खास एक अशी
चाफ्याची फुलावी पहाटे कळी जशी

नियमित आता आम्ही भेटत सुद्धा नाही
त्याचे आम्हाला काही वाटत सुद्धा नाही
एखादी संध्याकाळ मग रविवारची
असते फक्त आमच्या दोघांची
तेव्हा सुद्धा ती घाईतच असते तशी
शेवटची गाडी सुटावी  जशी

सखी माझी आहे खास एक अशी
चाफ्याची फुलावी पहाटे कळी जशी

जबाबदार वक्तशीर आणि प्रसंगावधानी
कौतुक करते सर्वांचे दिलदार मनानी
एकांत जपते माझा ती अनंताच्या फुलासारखा
आठवणींचा सुवास आणते रातराणीच्या फुलांसारखा
कला कौशल्याताही आहे खूप हौशी
पंचविसावा तास असतो तिचा एखाद्या दिवशी

सखी माझी आहे खास एक अशी
चाफ्याची फुलावी पहाटे कळी जशी

नातं फुलावं म्हणून जीव तिचा तुटतो
कधी कधी मात्र तिचाही  धीर सुटतो
रडायचे मात्र तिला मुळीच माहिती नाही
दोन हात करायला सरसावेल ती बाही
मन मोकळे जरूर करेल नेहमी  माझ्यापाशी
मुक्त विहंग आहोत आम्ही मैत्रीच्या या "पाशी "

सखी माझी आहे खास एक अशी
चाफ्याची फुलावी पहाटे कळी जशी
                                     - उन्मेष

Wednesday, April 6, 2011

आतुर


एकवार भेट दे केवळ भेटीची तुझ्या मला
वलयात पुन्हा हरवून जाऊ दे तुझ्या मला

मधुरव तुझा अंगात माझ्या असा भिनत जातो
सुकुमार अधरांचा तुझ्या मला भास होत जातो
हृदयाच्या धडधडण्याचा हा परिणाम झाला
एकवार भेट दे केवळ भेटीची तुझ्या मला

जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी तुझा आरस्पानी चेहरा
माझ्या अस्तित्वावर असतो त्याचा प्रेमळ पहारा
पण लाजेने माझाच चेहरा लालबुंद  झाला
एकवार भेट दे केवळ भेटीची तुझ्या मला

स्वप्नामध्ये हसतेस माझ्या प्रत्यक्षाहून मोहक
रमणीय स्मितासाठी त्या माझे सात जन्म नाहक
स्वप्नातून बाहेर ये पण स्वप्न माझे मोडू नको
श्वास आहेस माझी, मम हृदयास तू सोडू नको
तुझ्याविणा जन्म माझा अप्रकाश सूर्य झाला 
एकवार भेट दे केवळ भेटीची तुझ्या मला
वलयात पुन्हा हरवून जाऊ दे तुझ्या मला
                                           - उन्मेष