Wednesday, April 6, 2011

आतुर


एकवार भेट दे केवळ भेटीची तुझ्या मला
वलयात पुन्हा हरवून जाऊ दे तुझ्या मला

मधुरव तुझा अंगात माझ्या असा भिनत जातो
सुकुमार अधरांचा तुझ्या मला भास होत जातो
हृदयाच्या धडधडण्याचा हा परिणाम झाला
एकवार भेट दे केवळ भेटीची तुझ्या मला

जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी तुझा आरस्पानी चेहरा
माझ्या अस्तित्वावर असतो त्याचा प्रेमळ पहारा
पण लाजेने माझाच चेहरा लालबुंद  झाला
एकवार भेट दे केवळ भेटीची तुझ्या मला

स्वप्नामध्ये हसतेस माझ्या प्रत्यक्षाहून मोहक
रमणीय स्मितासाठी त्या माझे सात जन्म नाहक
स्वप्नातून बाहेर ये पण स्वप्न माझे मोडू नको
श्वास आहेस माझी, मम हृदयास तू सोडू नको
तुझ्याविणा जन्म माझा अप्रकाश सूर्य झाला 
एकवार भेट दे केवळ भेटीची तुझ्या मला
वलयात पुन्हा हरवून जाऊ दे तुझ्या मला
                                           - उन्मेष

No comments:

Post a Comment