Friday, April 8, 2011

सखी माझी

सखी माझी आहे खास एक अशी
चाफ्याची फुलावी पहाटे कळी जशी

नियमित आता आम्ही भेटत सुद्धा नाही
त्याचे आम्हाला काही वाटत सुद्धा नाही
एखादी संध्याकाळ मग रविवारची
असते फक्त आमच्या दोघांची
तेव्हा सुद्धा ती घाईतच असते तशी
शेवटची गाडी सुटावी  जशी

सखी माझी आहे खास एक अशी
चाफ्याची फुलावी पहाटे कळी जशी

जबाबदार वक्तशीर आणि प्रसंगावधानी
कौतुक करते सर्वांचे दिलदार मनानी
एकांत जपते माझा ती अनंताच्या फुलासारखा
आठवणींचा सुवास आणते रातराणीच्या फुलांसारखा
कला कौशल्याताही आहे खूप हौशी
पंचविसावा तास असतो तिचा एखाद्या दिवशी

सखी माझी आहे खास एक अशी
चाफ्याची फुलावी पहाटे कळी जशी

नातं फुलावं म्हणून जीव तिचा तुटतो
कधी कधी मात्र तिचाही  धीर सुटतो
रडायचे मात्र तिला मुळीच माहिती नाही
दोन हात करायला सरसावेल ती बाही
मन मोकळे जरूर करेल नेहमी  माझ्यापाशी
मुक्त विहंग आहोत आम्ही मैत्रीच्या या "पाशी "

सखी माझी आहे खास एक अशी
चाफ्याची फुलावी पहाटे कळी जशी
                                     - उन्मेष

1 comment: