Sunday, October 7, 2012

आई, मला भूक लागली!

आई,  मला भूक लागली!
उत्तर द्यायला कोणीच नव्हतं खोलीत
खूप जास्त जाणवलं की दूर आहोत आपण आपल्या घरापासून
नवीन घर आवडलं तर होतं, नव्याचे नऊ दिवस मात्र आता सरले होते
नवीन अभ्यास, नवीन मित्र-मैत्रिणी ,  नवीन कॉलेज, आणि 'स्वयं'पाक सगळ्याची सवय होतेय
पण नवीन आई कुठून आणू ?
ती हाक कुणाला मारू ?
आई, मला भूक लागली!
फक्त गोड खायला आवडायचे मला
तू बनवलेले घरचे तिखटच आता गोड लागते इथे.....
खरच..
स्वयपाक करताना कधीतरी टचकन पाणी येतं
कुणी बघितलंच जर तेवढ्यात
तर मी कांदा चिरत असतो...
सगळ्या भावना लपवायला केव्हाच शिकलो होतो मी
मोकळं व्हायला इथे मित्र जोडतोय
आई, खरच मला मैत्रीची सुद्धा भूक लागलीय..
इतक्या चांगल्या मित्रांमुळे मी इथवर पोचलो
आणि बहुतेक कोणीतरी मित्रच माझी हाक  ऐकेल:
"मित्रा, मला भूक लागली"
स्वतःला समजावणं खूप अवघड आहे की
इतक्यात या हाकेला ओ देणारं कोणी नसणार आहे
मजेत टप्पल मारायला भाऊ माझा नसणार आहे
तसं काळजी करण्यासारखं काही नाही
पोटभर जेवतो मी रोज, पण
भूक काही भागत नाही!
                                       - उन्मेष