Sunday, June 23, 2013

बाबा , मी तुमच्या सारखा दिसायला लागलोय !

बाबा , मी तुमच्या सारखा दिसायला लागलोय !
तुमचेच डोळे , तुमचीच जिवणी आणि हनुवटी
इतकंच  काय , पण हल्ली राग सुद्धा मला तुमच्या सारखा येतोय
बाबा, मी तुमच्या सारखा दिसायला लागलोय

हातवारे आणि सवयी सगळ्या मला माझ्या वाटेनाशा झाल्यात 
व्यक्तिमत्वही माझे तुमचेच आहे
ममत्वही जे थोडे , तुमचेच आहे
बाबा मी तुमच्या सारखा व्हायला लागलोय

चालणे बोलणेही तुमचेच
हसणे रडणे ही तुमचेच
राग-राग आणि चिडचिड माझ्यात कुठून आली बाबा
सभोवती साठी कळवळा कुठून आला बाबा
तुम्हीच मला काही देऊन तर गेला नाहीत ना

न कळणारं काहीतरी आहे असं वाटतं
पण  त्याचीही आता जाणीव व्हायला लागलीय
तुमची सह अनुभूती येऊ लागलीय
माझ्या हृदयाचे अंतर्हृदय सांगत आहे
बाबा , मी "तुम्ही" होऊ लागलोय !

                                              - उन्मेष