Friday, October 7, 2011

हस्ताचा पाऊसहस्ताचा पाऊस बरसला असा
मनाला सुद्धा भिजवलं त्याने
हृदयाच्या आत जाऊन
अश्रू गाळले मनाने सांगून  लोचनांना
पाऊस धारांमध्ये ते समरसून गेले
आतून चिंब मी अन बाहेर कोरडा
माझेच मन आता मला फसवून गेले
मोकळे कितीही केले तरी भरून मन का येते
कुठून येतात हे न आटणारे भावनांचे झरे
कुठून येतात ही आठवणींची रहाट गाडगी
आणि कितीही खोदत गेलो तरी "का"
का या मनाच्या विहिरीचे पाणी खारट लागते ?
उभा आडवा चिरत गेलाय
हा हस्ताचा पाऊस काहीतरी
"आड" मनाला भिडून गेलाय
काहीतरी देऊन गेलाय
न कळणारं न उमजणारं
पण तरीहि भरून पावलंय  मन
पुन्हा मोकळं होणारं
                                     - उन्मेष

No comments:

Post a Comment