Monday, March 5, 2012

"स्व"

रान-फुलाचा गंध शब्द व्हावे
सभोवताली कुणी न श्रोते व्हावे

अपवाद मी, कोरडा अब्द व्हावे
उधार पाणी घेऊन मी बरसावे

निर्व्याज मनावर एका लुब्ध व्हावे
वासानंचेही गुप्त अंग शोधावे

मोहक सुमने पाहून मुग्ध व्हावे
टाळून सौरभ त्यांचा दूर व्हावे

धावता धावता आता स्तब्ध व्हावे
शांततेचे आवाज अन ऐकावे
कुणालाच काही न दाखवावे
कर्मविपाक माझे "एकजीव" व्हावे !
                        
                                      -  उन्मेष 

No comments:

Post a Comment